Skip to content

Destiny Church, dat zijn wij.

Een eerste indruk van onze gemeente

Kom je langs?

We zijn een levendige en dynamische gemeente, met de passie om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Dit is een boodschap van liefde, redding, genezing, bevrijding, heiligheid en welvaart voor iedereen. We zijn een charismatische kerk, waar we geloven in de gaven en de beweging van de Heilige Geest in de gemeente. 

” Wij willen dat iedereen in de volheid gaat wandelen die God voor ons heeft ”

Als gemeente willen wij iedereen bereiken met de liefde van God. Vanuit deze openbaring willen wij zien dat elk persoon in de volheid van de wil van God gaat wandelen. Dat we een hoger niveau bereiken in ons geestelijk leven, maar ook binnen onze familie, huwelijk, financiën en onze plek in de maatschappij. Wij geloven dat God voor elke christen een overvloedig, heilig, gelukkig en succesvol leven heeft voorbestemd. 

Onze visie is om elk persoon op te bouwen en toe te rusten om zo tot volwassen christen te groeien. We geloven dat onze invloedssfeer als christen zichtbaar moet worden in alle facetten van de maatschappij, van de politiek tot in sport, van de economie tot de kunst, onderwijs en wetenschap. Wij geloven dat God een plan heeft met iedereen zijn leven, dus ook met die van jou!

 

12076-NO0WVN

Hoe we hier zijn gekomen

Alles heeft een oorsprong zo ook Destiny Church. De bediening begon 28 Juni 1993 in een volksbuurt De Hoogte in Groningen waar een gebedsgroep van slechts 7 mensen onder leiding van Zr. Swinda de Windt begon te bidden.

Na enkele weken van bidden, zijn we gebedsdiensten gaan gehouden op de woensdagavonden gecombineerd bijbelstudies. Na dit 1 jaar gedaan te hebben zijn we officiele samenkomsten gaan houden op de zondagmorgen.

In het begin had de kerk een grote aantrekkingskracht op de mensen van Antilliaanse afkomst. 

Nu meer dan 20jaar later, is Destiny Church uitgegroeit tot een stabiele charismatische gemeente in de stad Groningen. Waar vele mensen van verschillende culturen samenkomen. Ook hebben we verschillende andere gemeente mogen planten in binnen en buitenland.

Pastor Johan & Tessa Proost

Pastor Johan en Tessa proost zijn voorgangers in de hoofd campus van Destiny Church in Groningen. Ze hebben een passie voor het levende evangelie van Jezus Christus, voor iedereen en elke dag. Ze hebben verscheidene kerken gesticht in het binnen- en buitenland. Ze hebben een hart om nieuwe leiders te trainen, dat ze o.a. binnen NextGen de afgelopen jaren hebben gedaan.

pastor en pastora2
Pieter-en-Jolanda

Pieter en Jolanda van Rest
Oudsten

Pieter en Jolanda zijn oudsten bij ons in de gemeente in Groningen. Pieter spreekt ook binnen en buiten de gemeente. Jolanda is actief met counseling en administratie naast haar taken als oudste.

C03A0031

Arthur en Maaike Bloemhard
Oudsten

Arthur en Maaike zijn als echtpaar oudsten in de gemeente in Groningen. Samen zijn ze ook onderdeel van het worship team en verzorgen ze doorbid avonden.

Guido-Gabriella

Guido en Gabriela Guds
Oudsten

Guido en Gabriela zijn in onze kerk in Groningen oudsten. Ze zijn onderdeel van het welkoms team en ook is Guido actief in het kinderwerk.

Edwin-Sonja

Edwin en Sonja Bos
Kinderwerk

Edwin en Sonja zijn al jaren trouwe en vaste krachten als het gaat om de leiding van het kinderwerk in onze gemeente. Met een hart om het evangelie ook aan kinderen op passende wijze te brengen.

foto suus

Susanne van Rest
Kinderwerk

Susanne heeft in 2015 haar bijbelschool in Amerika afgerond en heeft zich direct daarna op het kinderwerk gefocust bij ons in de gemeente en heeft het naar het volgende niveau gebracht.

Anthony-Sherry

Anthony en Sherry Wever
Pastors

Anthony en Sherry zijn sinds 2015 pastors van onze gemeente in Hellevoetsluis. Ze hebben een passie en hart om deze stad ook het evangelie van Jezus te brengen.

Vanildo en Irene

Vanildo en Irene da Silva
Pastors

Pastor Vanildo en Irene doen een geweldig werk in Betim, Brazilie. Waar ze het evangelie brengen aan alle bevolkingsgroepen.